ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക്‌ പാരിതോഷികവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക്‌ പാരിതോഷികവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്കുമാണ് പാരിതോഷികം നൽകുക. ഇത്‌ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഓൺലൈൻ ഇടപാട്‌ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള പാരിതോഷികം അവരുടെ ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് എത്തുക.

Related posts

Leave a Comment