സൗവ്ജന്യ വയ്യ്ദ്യുതി ബില്‍ ഓഫറുമായി മഹിന്ദ്രയുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക്‌ കാര്‍ വിപണിയില്‍

മുംബൈ : സൗവ്ജന്യ വയ്യ്ദ്യുതി ബില്‍ ഓഫറുമായി  പുതിയ ഇലക്ട്രിക്‌ കാര്‍ മഹിന്ദ്ര വിപണിയില്‍  ഇറക്കി .മൂന്ന് വര്‍ഷ  ത്തേയ്ക്ക്  അല്ലെങ്കില്‍  60,000  കിലോമീറ്റര്‍  ബാറ്ററി  വാറന്റി യും മഹിന്ദ്ര കാരിനോടൊപ്പം  പ്രക്യാപിചിട്ടുണ്ട് .പ്രശ്ന രഹിതമായ  ലൈ ഓണ്‍ ബാറ്ററി യാണ് എന്നത്  ബാറ്ററിയുടെ  ആയുസ്സ് കൂടുതല്‍ കിട്ടാന്‍ സഹായിക്കും . 7,73,380 രൂപയാണ്‌  അടിസ്ഥാന മോഡലിന്റെ എക്സ് ഷോ റൂം വില  കാറിന്റെ  .

Related posts

Leave a Comment